Textos legals d’una web: Quins necessito?

Textos legals d’una web: Quins necessito?

És essencial que ens fixem en els textos legals d’una web, tant si som usuaris com si som els propietaris d’una. Aquests textos legals estan formats per diversos tipus diferents i tots són importants i essencials per a garantir la seguretat de la pàgina web....