Consultoria LOPD

Serveis

Dartem

Consultoria LOPD a Girona

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) d’Espanya es va promulgar per primera vegada el 1999 (Llei Orgànica 15/1999) i va ser dissenyada per garantir i protegir el tractament de dades personals dels ciutadans.

LOPD es va inspirar en les directrius establertes per la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, que marcava un estàndard mínim de protecció de dades personals a la Unió Europea.

El 2018, la LOPD va ser actualitzada i substituïda per la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) (Llei Orgànica 3/2018), adaptant-se així al Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) de la Unió Europea, que havia entrat en vigor al maig d’aquell mateix any. Aquesta actualització no només va reforçar la protecció de dades personals, sinó que també va introduir drets addicionals per als ciutadans, com el dret a l’oblit i la portabilitat de les dades.

La Unió Europea ha estat un pioner en la protecció de dades personals a nivell mundial. Amb el GDPR, la UE va establir un marc regulatori uniforme que obliga totes les empreses que operen al mercat europeu, independentment de la seva ubicació, a complir amb estrictes normes de protecció de dades.

Més informació sobre la LOPD

Implantació de l’LOPD 

  • Protecció Legal: Complir amb la LOPD i el GDPR protegeix les empreses de sancions legals que poden ser molt severes, incloent multes que poden assolir fins al 4% de la facturació anual global de l’empresa.
  • Confiança del Client: Els clients i usuaris són cada cop més conscients dels seus drets de privacitat. Una empresa que demostri un compromís sòlid amb la protecció de dades personals genera confiança i fidelitat.
  • Seguretat de la Informació: La correcta gestió i protecció de les dades personals redueix el risc de bretxes de seguretat i ciberatacs, que poden tenir conseqüències devastadores tant econòmiques com reputacionals. La correcta gestió i protecció de les dades personals redueix el risc de bretxes de seguretat i ciberatacs, que poden tenir conseqüències devastadores tant econòmiques com reputacionals. Les bretxes de seguretat poden resultar en la pèrdua de dades sensibles, exposant informació confidencial dels clients i empreses, i provocant un dany significatiu a la reputació de l’organització. Les empreses afectades per ciberatacs tindran costos elevats per a la recuperació de dades, així com a sancions legals per no complir amb les normatives de protecció de dades. Implementar mesures adequades de seguretat no només protegeix contra aquests riscos, sinó que també demostra un compromís ferm amb la privacitat i seguretat dels clients, la qual cosa pot ser un factor diferenciador en el mercat. A Dartem, treballem per assegurar que totes les dades personals es gestionin i protegeixin amb els més alts estàndards de seguretat, oferint tranquil·litat tant a les empreses com als seus proveïdors.

Implicació de la UE

  • Consentiment Clar i Explícit: Les empreses han d’obtenir un consentiment clar i explícit dels individus abans de recollir les seves dades.
  • Transparència: Les organitzacions han de ser transparents sobre com i per què utilitzen les dades personals.
  • Drets Ampliats per als Usuaris: Els ciutadans tenen drets reforçats, com el dret d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit) i la portabilitat de les seves dades personals. Els ciutadans tenen el dret de saber quines dades es recullen sobre ells, com es processen i amb quina finalitat. Les empreses han de proporcionar aquesta informació de manera gratuïta i en un format accessible. Si les dades personals són inexactes o incompletes, els ciutadans tenen el dret de sol·licitar la seva correcció. Això garanteix que la informació utilitzada per les empreses sigui sempre correcta i actualitzada. Els ciutadans poden sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals en determinades circumstàncies, com quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides o quan es retira el consentiment. Aquest dret permet als ciutadans rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i transmetre-les a un altre responsable del tractament sense impediments. En determinades situacions, els ciutadans poden sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, la qual cosa implica que les dades només es poden emmagatzemar i no utilitzar per a altres finalitats.

 

espacio blanco
Importància de la Implantació
  • Implantar correctament la LOPD és essencial per protegir legalment les empreses, generar confiança en els clients i assegurar la seguretat de la informació. El compliment de la normativa evita sancions legals i redueix el risc de bretxes de seguretat.
Drets dels Ciutadans
  • Els ciutadans tenen drets reforçats sota el GDPR, incloent el dret d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), portabilitat de dades, limitació del tractament i oposició. Aquests drets garanteixen una major transparència i control sobre les seves dades personals.
Facilitat d'Implantació amb Dartem
  • Dartem ofereix un enfocament personalitzat per a la implantació de la LOPD, amb serveis d’assessoria, formació, auditories periòdiques i suport continu, assegurant que les empreses compleixin amb la normativa de manera efectiva i eficient.
Contacta amb Dartem

POSA'T EN CONTACTE AVUI MATEIX!