Contacte

Adreça

C/ St. Joan Bta. De La Salle, 21, 3er 1a
17002 Girona

Email

info@dartem.cat

Telèfons

Tel. 972 20 81 01
Fax 972 20 67 95

Com et podem ajudar?

Un cop hagi completat aquest qüestionari Dartem contactarà
amb vostè per a atendre la seva sol·licitud.

14 + 13 =

Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE)
2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: LEGISLACIÓ I NOVES TECNOLOGIES, SL
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres Serveis de Consultoria en Protecció de Dades,
Seguretat de la Informació i Gestió Documental.
Drets:  Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a
la nostra política de privacitat.