Auditoria de seguretat informàtica

Serveis

Auditoria de ciberseguretat a Girona: Dartem

Auditoria de seguretat informàtica i ciberseguretat a Girona

La disponibilitat i integritat dels sistemes d’informació són imprescindibles per oferir un servei adequat a les empreses i clientes en general. Com a empresa regulació protecció de dades Girona, analitzem i avaluem els sistemes d’informació per identificar riscos potencials i establir mesures preventives efectives. Per tant, la seguretat d’aquests sistemes ha de ser un component integrat a l’estratègia empresarial i no una intervenció puntual. Per garantir una protecció efectiva, aquesta seguretat ha de ser revisada i avaluada de manera periòdica.

DARTEM assessora als seus clients en la protecció de la infraestructura dels sistemes d’informació, analitzant els riscos existents i establint les mesures necessàries per eliminar-los o minimitzar-los.

Les empreses que implementen estratègies de seguretat informàtica sòlides poden detectar i respondre ràpidament a qualsevol incident de seguretat, minimitzant així l’impacte potencial de les amenaces. Això no només protegeix les dades sensibles, sinó que també assegura la continuïtat del negoci, evitant interrupcions que podrien ser costoses tant en termes financers com de reputació.

La integració de la seguretat informàtica com una part fonamental de l’estratègia empresarial també fomenta una cultura corporativa conscient de la seguretat. Això inclou la formació regular dels empleats sobre les millors pràctiques de seguretat, la implementació de polítiques estrictes de gestió de contrasenyes i la creació de plans de resposta a incidents que permetin a l’empresa reaccionar de manera efectiva davant qualsevol amenaça. Amb aquestes mesures, les empreses poden no només complir amb les normatives vigents, sinó també establir-se com a líders en seguretat dins del seu sector.

La nostra experiència com a empresa regulació protecció de dades Girona ens permet proporcionar solucions personalitzades que s’ajusten a les necessitats específiques de cada client. Des de l’anàlisi de seguretat fins a la implementació de plans de continuïtat de negoci, ens assegurem que les empreses estiguin preparades per afrontar qualsevol amenaça. La protecció de dades no només prevé sancions legals, sinó que també aporta beneficis econòmics significatius, optimitzant els processos interns i millorant l’eficiència operativa.

Els punts clau de l’auditoria informàtica

Pas a pas

 • Anàlisi de Seguretat: Evaluem la seguretat de l’empresa i proposem solucions per reduir els riscos del sistema informàtic.
 • Seguretat Física: Protegim els equips i els recursos físics contra amenaces.
 • Avaluació d’Antivirus i Antispam: Assegurem que els sistemes de protecció contra malware i spam estiguin actualitzats i funcionin correctament.
 • Procediments per a Còpies de Seguretat: Desenvolupem i implementem procediments per a la realització de còpies de seguretat regulars i segures.
 • Test de Vulnerabilitat: Realitzem proves de vulnerabilitat de la xarxa interna, externa i dels servidors per identificar i solucionar possibles bretxes de seguretat.
 • Anàlisi Remot de la Pàgina Web Corporativa: Assegurem que la pàgina web de l’empresa estigui protegida contra atacs i vulnerabilitats.
 • Seguretat de les Xarxes Sense Fils: Garantim la seguretat de les connexions sense fils per protegir les dades en moviment.
 • Pla de Continuïtat de Negoci: Redactem i donem suport a la implementació d’un pla de continuïtat de negoci per assegurar que l’empresa pugui continuar operant en cas de fallida dels sistemes.
 • Polítiques de Seguretat: Redactem polítiques de seguretat i oferim formació al personal de l’empresa per garantir que tots els empleats estiguin alineats amb les pràctiques de seguretat establertes.

Beneficis de realitzar una auditoria en ciberseguretat

 • Compliment Legal: Assegura que l’empresa compleixi amb les normatives vigents, evitant sancions legals.
 • Protecció contra Ciberatacs: Redueix el risc de ciberatacs i pèrdues de dades, protegint la informació sensible de l’empresa.
 • Confiança del Client: Incrementa la confiança dels clients en la seguretat de les dades tractades per l’empresa.
 • Eficiència Operativa: Millora l’eficiència operativa mitjançant la implementació de processos segurs i fiables.
espacio blanco
Confiança del Client
 • Implementar mesures de seguretat robustes incrementa la confiança dels clients en la capacitat de l’empresa per protegir les seves dades, fomentant la fidelitat i l’atracció de nous clients.
Protecció contra Ciberatacs
 • Les auditories identifiquen i mitiguen les vulnerabilitats, reduint el risc de ciberatacs i pèrdues de dades. Això garanteix la seguretat de la informació sensible de l’empresa.
Compliment Legal
 • Realitzar una auditoria de seguretat informàtica i ciberseguretat assegura que l’empresa compleixi amb les normatives vigents, evitant sancions legals i protegint el patrimoni de l’organització.
Eficiència Operativa
 • Les auditories ajuden a optimitzar els processos interns, millorant l’eficiència operativa mitjançant la implementació de sistemes de seguretat fiables i procediments de gestió de dades més efectius.
Contacta amb Dartem

POSA'T EN CONTACTE AVUI MATEIX!