Dartem, assessors digitals

Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Avançat)

El principal objectiu d’aquest servei és proporcionar a la vostra empresa un pla avançat de ciberseguretat. Al finalitzar el servei bàsic de ciberseguretat es poden realitzar un conjunt d’accions addicionals que permetin reduir els riscos i enfortir la seguretat de la vostra empresa.

En què consisteix el servei AVANÇAT:

Dartem, com a Assessor Digital Adherit, serà l’encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir el desenvolupament correcte del pla avançat de ciberseguretat. El servei realitzat permetrà:

  • Analitzar i realitzar proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats a la vostra empresa coneixent l’entorn tecnològic i operatiu on us desenvolupeu.
  • Implantar procediments i eines de ciberseguretat per a la gestió diària de la vostra empresa. D’aquesta manera podreu prevenir amenaces, detectar-les i respondre-hi.
  • Protegir de manera proactiva la vostra empresa contra atacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant d’amenaces.
  • Conscienciar els treballadors de la importància en matèria de ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat i la gestió de riscos.
  • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA a l’àmbit de la ciberseguretat.
  • Desenvolupar i executar un cas d’us adaptat a la vostra empresa utilitzant les tècniques apropiades, a l’àrea de ciberseguretat.

Import de la Subvenció

  • Empreses de 10 a 50 treballadors: 6000€.
  • Empreses de 50 a 100 treballadors: 6000€.
  • Empreses de 100 a 250 treballadors: 6000€.

Preu del servei ofert

El preu del servei ofert per Dartem és de 6000€.

Trabajando en el kit consulting

La ciberseguretat no és una opció, sinó una necessitat. Amb el suport del programa Kit Consulting, ara disposa de l’oportunitat de reforçar la seva empresa amb un retorn significatiu en termes de seguretat i tranquil·litat, finançant el servei mitjançant el Bo d’Assessorament Digital.

Kit Consulting