Dartem, assessors digitals

Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Preparació per a Certificació)

El principal objectiu d’aquest servei és proporcionar a la vostra empresa un pla de preparació per a la certificació. Al finalitzar el servei bàsic de ciberseguretat es poden realitzar un conjunt d’accions addicionals que permetin a la vostra empresa realitzar el procés de preparació per a la certificació del vostre Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació per a les normes ISO27001 i/o Esquema Nacional De Seguretat (ENS).

En què consisteix el servei PREPARACIÓ PER A LA CERTIFICACIÓ:

Dartem, com a Assessor Digital Adherit, serà l’encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir el desenvolupament correcte del pla de preparació per a la certificació. El servei realitzat permetrà:

  • Analitzar i realitzar proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats la vostra empresa coneixent l’entorn tecnològic i operatiu on us desenvolupeu.
  • Revisar les polítiques, els plans i els procediments de ciberseguretat, identificant deficiències i aspectes a millorar.
  • Protegir de manera proactiva la vostra empresa contra atacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant d’amenaces.
  • Conscienciar els treballadors de la importància en matèria de ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat i la gestió de riscos.
  • Preparar la documentació perquè pugueu presentar a la certificació el vostre SGSI per a un servei core que oferiu a clients o AAPP (ISO27001 i ENS mitjana-alta, d’acord amb la Guia CCN-STIC 825). La certificació no està inclosa al servei.
  • Desenvolupar i executar un cas d’us adaptat a la vostra empresa utilitzant les tècniques apropiades, a l’àrea de ciberseguretat.

Import de la Subvenció

  • Empreses de 10 a 50 treballadors: 6000€.
  • Empreses de 50 a 100 treballadors: 6000€.
  • Empreses de 100 a 250 treballadors: 6000€.

Preu del servei ofert

El preu del servei ofert per Dartem és de 6000€.

Trabajando en el kit consulting

La ciberseguretat no és una opció, sinó una necessitat. Amb el suport del programa Kit Consulting, ara disposa de l’oportunitat de reforçar la seva empresa amb un retorn significatiu en termes de seguretat i tranquil·litat, finançant el servei mitjançant el Bo d’Assessorament Digital.

Kit Consulting