Nova fitxa de pràctiques de videovigilància publicada per l’AEPD

21 nov., 2022

Cada cop és més freqüent que recorrem a la videovigilància a l’interior dels nostres habitatges per garantir la seguretat dels nostres béns i familiars. I per això, fa uns mesos va sortir la Nova fitxa de pràctiques de videovigilància publicada per l’AEPD.

 

Què he de complir per la instal·lació d’una càmera de seguretat a casa nostra?

 

Si volem instal·lar una càmera de videovigilància a casa nostra, hem de seguir una sèrie de requisits per evitar infringir la normativa i ser sancionats. Així doncs haurem de tenir en compte la nova fitxa de pràctiques de videovigilància.

  • Per part del titular hi ha l’obligació de la inscripció prèvia a la captura, al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola (AEPD).

  • Cal informar mitjançant un cartell en un lloc visible que adverteixi les persones que estan accedint a una zona videovigilada. A més, en el cartell hi ha de constar qui és el responsable de la instal·lació i davant qui i on es pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que regula la normativa de protecció de dades.

  • Només tindrà accés a les imatges el titular responsable. Si la connexió és per Internet, l’accés estarà restringit per codi d’usuari i contrasenya.

  • El lloc on es trobi ubicat el sistema d’enregistrament ha d’estar vigilat o amb accés restringit, i només accessible per a persona autoritzada mitjançant codi d’accés i usuari.

  • Hi ha l’obligació de conservar les imatges durant un mes des de la captació.

 

També, envers la instal·lació d’aquestes és important tenir en compte els següents punts:

  • Les imatges captades per les càmeres es limitaran a l’habitatge de què se’n sigui titular. No es podran captar imatges de la via pública a excepció d’una franja mínima dels accessos a l’habitatge. Sempre que resulti imprescindible per a la seva finalitat.

  • Si s’utilitzen càmeres orientables i/o amb zoom serà necessària la instal·lació de màscares de privadesa per evitar captar imatges de la via pública, terrenys i habitatges de tercers.

  • La contractació d’un servei de videovigilància extern o la instal·lació de les càmeres per un tercer no eximeix al titular del compliment de la normativa de protecció de dades.

 

Si vols saber més sobre el tema aquí tens la nova fitxa de pràctiques de videovigilància publicada per l’AEPD.