Miquel Abad ens explica en aquest cinquè vídeo dels quinze que ara és imprescindible informar a les persones a qui ens adrecem sobre els mecanismes per exercir els seus drets.