En aquesta videopíndola en Miquel Abad parla de la figura dels encarregats del tractament de les dades.