En aquesta primera vídecàpsul.la en Miquel Abad, advocat de Dartem, ens explica la importància d´identificar les finalitats i la base jurídíca dels tractaments de les dades dels usuaris.