En aquest sisè vídeo dels quinze, en Miquel Abad explica que ara les empreses han de tenir per escrit com respondran als usuaris que vulguin exercir els seus drets.