Memòria AEPD 2021

18 març, 2022

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades va fer pública la seva memòria anual on recull de manera detallada les activitats realitzades per aquest organisme durant l’any passat.

 

Concretament fan un anàlisi de les activitats i decisions més rellevants, de les tendències i els reptes que afronta la protecció dades en un futur immediat, així com els resultats del Pacte Digital per a la Protecció de les Persones que s’ha dut a terme el 2021.

 

Aquest Pacte reflecteix la missió i la visió que té l’Agència de la protecció de dades:

· Fomentar la responsabilitat activa dels que tracten dades personals

· Ajudar a les persones a protegir la seva privadesa

Ús del certificat digital per la Covid

 

Al document també es manifesten els reptes derivats del COVID-19, com l’ús del certificat de vacunació o l’adequació als requisits exigits per l’EDPB.

 

En aquest aspecte l’AEPD s’ha mostrat a favor del certificat verd digital sempre que s’utilitzi sobre la base dels criteris objectius de necessitat i proporcionalitat, entenent que es tracta d’un document informatiu i no pas discriminatori amb finalitats mediques.

 

Tot i això, l’Autoritat de control, en compliment de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, ha respectat la decisió dels Tribunals Superiors de Justícia de les diferents comunitats autònomes, com ara el Tribunal Superior de Justícia de Galícia o el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a l’efecte de la correcta utilització del dit certificat de conformitat amb el conjunt de drets i llibertats fonamentals dels ciutadans.

El pacte Digital a la protecció de les persones

 

Una de les principals novetats de la memòria del 2021 fa referencia a la publicació del Pacte Digital per a la Protecció de les Persones. El seu objectiu és la promoció d’un acord ciutadà pel qual es posi en relació la protecció de dades personals amb iniciatives concretes d’innovació, ètica i competitivitat empresarial.

 

Aquest pacte, que s’hi han adherit 349 entitats, pretén reforçar la conscienciació dels drets i les obligacions derivades de l’aplicació del dret a la protecció de dades en l’entorn laboral.

 

També fa referència a la consolidació de bones pràctiques professionals en matèria de privadesa en sectors estratègics, com són els mitjans de comunicació i el tractament adequat de les dades personals als diferents canals digitals de difusió.

 

Desenvolupament Tecnològic

 

Pel que fa al desenvolupament tecnològic en el context social actual, destaca la recent aprovació del RD 389/2021 pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, on s’amplien les competències en matèries tecnològiques

 

 

Com a conclusió, sobre la informació estadística, es destaca que el 2021 s’han presentat davant de l’AEPD 13.905 reclamacions, un 35% més que l’exercici anterior.

 

Destacar també l’augment en un 90% les sancions imposades per l’AEPD relatives a la promoció publicitària i es destaquen les sancions a Vodafone que arriben a la xifra de 8.150.000 euros.