El proper 25 de maig entra en aplicació el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Queda molt poc temps perquè les empreses i organitzacions s’adeqüin al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´abril de 2016.

Aquest Reglament és d’obligat compliment per a tots aquells que tractin dades de caràcter personal fora de l’àmbit estrictament domèstic i estableix unes regles comunes per a tots els països d’Europa.

Segons l’AEPD aquesta nova normativa legal suposarà un major compromís de les empreses i organitzacions, públiques i privades, amb la protecció de dades dels seus usuaris, les quals han de realitzar, entre d’altres, una sèrie de d´actuacions com:

– Identificar amb precisió les finalitats i la base jurídica dels tractaments que efectuen, i valorar el riscos que tenen aquests tractaments.

– Obtenir el consentiment de forma afirmativa (quan la base jurídica del tractament no vingui establerta en una norma de rang legal).

– Establir mecanismes visibles, accessibles i senzills, inclosos els mitjans electrònics, per a l’exercici de drets (Accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició).

Des de Dartem oferim un servei personalitzat per cobrir les obligacions en matèria de protecció de dades. Realitzem a cada client un anàlisi específic per proporcionar-li la tranquil·litat d’estar complint amb la normativa vigent de protecció de dades, donant un millor servei als seus clients i evitant sancions, que amb la nova regulació s’han incrementat,  podent arribar fins als 20 milions d’euros o el 4% de la facturació establerts  per a les infraccions molt greus).

A més del servei personalitzat, també tenim productes específics LOPD per Comunitats de Propietaris i Videovigilància.

Queda poc menys de tres mesos pel 25 de maig, pel que recomanem que aquestes actuacions es realitzin abans d’aquesta data.

Demana´ns pressupost sense compromís.