El 25 de maig s´aplica el reglament general de protecció de dades (RGPD) està preparada la teva empresa

13 març, 2018

El proper 25 de maig entra en aplicació el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Queda molt poc temps perquè les empreses i organitzacions s’adeqüin al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´abril de 2016.

Aquest Reglament és d’obligat compliment per a tots aquells que tractin dades de caràcter personal fora de l’àmbit estrictament domèstic i estableix unes regles comunes per a tots els països d’Europa.

Segons l’AEPD aquesta nova normativa legal suposarà un major compromís de les empreses i organitzacions, públiques i privades, amb la protecció de dades dels seus usuaris, les quals han de realitzar, entre d’altres, una sèrie de d´actuacions com:

– Identificar amb precisió les finalitats i la base jurídica dels tractaments que efectuen, i valorar el riscos que tenen aquests tractaments.

– Obtenir el consentiment de forma afirmativa (quan la base jurídica del tractament no vingui establerta en una norma de rang legal).

– Establir mecanismes visibles, accessibles i senzills, inclosos els mitjans electrònics, per a l’exercici de drets (Accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició).

Des de Dartem oferim un servei personalitzat per cobrir les obligacions en matèria de protecció de dades. Realitzem a cada client un anàlisi específic per proporcionar-li la tranquil·litat d’estar complint amb la normativa vigent de protecció de dades, donant un millor servei als seus clients i evitant sancions, que amb la nova regulació s’han incrementat,  podent arribar fins als 20 milions d’euros o el 4% de la facturació establerts  per a les infraccions molt greus).

A més del servei personalitzat, també tenim productes específics LOPD per Comunitats de Propietaris i Videovigilància.

Queda poc menys de tres mesos pel 25 de maig, pel que recomanem que aquestes actuacions es realitzin abans d’aquesta data.

Demana´ns pressupost sense compromís.