L’AEPD publica la guia ‘protección de datos y administración de fincas’

27 febr., 2017

L’Agència Espanyola de protecció de dades va publicar el passat 23 de febrer la guia ‘Protección de datos y administración de fincas’ per facilitar a aquest sector el compliment de la normativa sobre protecció de dades.

A la guia es recullen de forma agrupada les qüestions que tenen a veure amb el tractament de dades personals en les comunitats de propietaris. Són qüestions ja conegudes i que podien trobar-se en els apartats de preguntes freqüents o consultes del web de l’AEPD, i que aquí es tracten de manera unificada.

Gran part de la guia es dedica al tractament de dades per part dels Administradors de Finques, que tenen la condició d’encarregats de tractament respecte de la Comunitat de Propietaris a la qual presten els seus serveis, i la resta es refereix a consultes freqüents sobre el tractament de dades en una comunitat relacionades amb:

  • Els impagaments dels rebuts de la comunitat per part dels propietaris
  • L’accés i obtenció de còpies de la documentació de la comunitat per part dels propietaris d’habitatges en règim de propietat horitzontal
  • L’exhibició del llibre d’actes de la comunitat de propietaris a entitats financeres
  • La Videovigilància en comunitats de propietaris regides per la Llei de Propietat horitzontal

També té una apartat referit al règim de propietat vertical. En aquest cas l’administrador que gestioni els lloguers i altres rendes immobiliàries pertanyents als seus clients tindrà la condició de responsable del fitxer.
Finalment es refereix a les novetats que comportarà l’aplicació del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD)), a partir del 25 de maig del 2018.  Aquestes són, el fet d’haver de portar un registre d’activitats – en els supòsits en que sigui aplicable aquesta exigència-, l’aplicació del principi de responsabilitat proactiva, o la supressió de la notificació dels fitxers al registre de l’AEPD. Aquests punts s’hauran d’acabar de definir en els pròxims mesos, de manera que ja s’anuncia que la Agència Espanyola farà una revisió d’aquesta Guia per adaptar-la plenament al nou Reglament Europeu en els mesos anteriors a la seva efectiva aplicació.