LSSI i Comerç Electrònic, la confiança en Internet

10 jul., 2021

En la història de la Humanitat cada una de les evolucions tecnològiques que s’han produït ha comportat una modificació o adaptació de la Societat. La revolució 2.0 ha portat Internet a tots els àmbits de la nostra vida i ha suposat un  “boom” exponencial del comerç electrònic, per la qual cosa es va fer palès la necessitat d’establir un marc jurídic pe donar seguretat i confiança a tots els factors que hi intervenen. 

 

Situació del Comerç Electrònic

El comerç electrònic, o e-commerce conforma la compra i venda de serveis o productes a través d’internet, ja sigui en pàgines webs com en xarxes socials.

A partir del 2014 s’ha anat produint un augment moderat i sostingut d’aquesta activitat, però és arrel de la crisi sanitària que hem viscut quan el creixement del comerç electrònic ha esdevingut abismal, fent incrementar significativament la compra en línia. Un 50% dels usuaris ja compren de forma digital segons Jorge González, Country Manager de Prestashop Espanya.

És el sector amb major creixement tant en el 2020 com en el que portem de 2021. Per aquesta raó, més que mai s’ha de saber quines obligacions s’han de complir per complir amb la normativa que el regula, tant per a la seguretat tant dels consumidors, com dels empresaris.

 

Què és la LSSI?

L’acrònim LSSI o LSSICE  (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico)  i s’aplica a totes les activitats que es realitzin per mitjans electrònics i tinguin caràcter comercial o persegueixin una finalitat econòmica.

 

Què s’ha de tenir en compte amb la LSSI?

Per donar confiança als usuaris d’una web, la llei obliga al titular d’una web a proporcionar tota una seria d’informació sobre ell, especialment el nom o denominació social, la residència o domicili, l’adreça d’un dels establiments a Espanya, el correu electrònic o qualsevol altre mitjà d’identificació; el NIF; les dades de la inscripció en el registre (per a societats mercantils); les dades referents a l’autorització administrativa (si escau); informació sobre l’adscripció a codis de conducta (si escau), així com, si aquest fos el cas, les dades de la professió regulada (ex. Núm. col·legiat o autorització administrativa).

També, quan el servei de la societat de la informació faci referència a preus, es facilitarà informació clara i exacta sobre el preu del producte o servei, indicant si inclou o no els impostos aplicables i, si escau, sobre les despeses d’enviament.

Un altre aspecte molt important que regula la LSSI, és la forma en que es poden realitzar comunicacions comercials per via electrònica. L’article 21 de la LSSI, és d’ineludible lectura per tothom que tingui intenció d’enviar comunicacions comercials per via electrònica, perquè el seu incompliment pot comportar sancions importants.

En definitiva la LSSI serveix per dotar d’una major seguretat i protecció als usuaris en les seves compres online i per tant cal conèixer-la i complir-la si volem comercialitzar els nostres productes a Internet.

A Dartem podem ajudar-te a complir amb la LSSI.