Sanció de 2000 € a una empresa per no informar sobre el tractament i dret al candidat a un lloc de treball

20 set., 2021

Una empresa, la qual el seu nom encara no s’ha fet públic, haurà de pagar 2000 € per a no donar resposta a un candidat que va enviar el seu currículum per l’aplicació de Whatsapp.

Aquesta sanció, dictada per l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades), ha causat precedents. En primera instància el candidat va denunciar a la companyia i l’AEPD va obrir una investigació.

L’Organisme sancionador va entendre que l’empresa demandada va incomplir l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), al no donar resposta amb un missatge informatiu on quedi clar el tractament que es realitzarà d’aquestes dades personals ni com podria exercir els seus drets davant el responsable de tractar-los.

També, l’empresa sancionada va incomplir la normativa al no identificar de manera apropiada al seu lloc web al seu responsable de protecció de dades, els drets de l’usuari,  ni les vies per exercir aquests drets.

 

La companyia sancionada no va presentar al·legacions ni va donar resposta

L’AEPD va comunicar el procés sancionador a l’empresa afectada perquè pogués presentar al·legacions i proves, però la companyia no va donar cap resposta. Per aquest motiu l’AEPD ha resolt multar-la amb una quantitat de 2000 €.

Perquè l’agència hagi pogut actuar en aquest cas va ser necessària la denúncia del candidat i la presentació de proves. La sanció dictada ha sigut de caràcter menor si la comparem amb les multes rebudes La Caixa i el BBVA, doncs es considera sanció lleu l’incompliment dels principis de transparència i dret de la informació.

A més, s’hi ha de sumar els següents atenuants: no era una gran empresa, no havia comès infraccions d’aquest caràcter anteriorment i tampoc ha obtingut beneficis directes de la falta.