Presupuesto

Solicítenos presupuesto sin compromiso

Para poderos proporcionar un presupuesto adecuado a sus necesidades es necesario
que nos proporcione la siguiente información (¡sólo serán 5 minutos!):

  DADES GENERALS

  Raó social de l'empresa o professional (obligatori)

  Email (obligatori)

  Telèfon (obligatori)

  Persona de contacte (obligatori)

  CIF/NIF

  Adreça

  Població

  Activitat/s

  Número de delegacions/oficines

  ARXIUS AMB DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN SUPORT INFORMÀTIC

  Identifiqueu els possibles arxius informàtics amb dades de caràcter personal

  Tipus d'arxiu

  Programa/es Informàtics

  Client persona física

  Personal

  Currículums

  Possibles clients (clients potencials)

  Pàgina web. Formularis de captació de dades personals

  Control horari/absentisme. Registre d'hores treballades i absències de treballadors

  Càmeres de vigilància

  Control d'accés físic a edificis. Torns d'accés, empremta digital, iris, etc

  Altres

  Altres

  Indiqueu si existeix qualsevol altre tipus d’arxiu, diferent dels anteriors, amb dades de caràcter personal en
  format diferent a l’informàtic

  Indiqueu els equips informàtics que disposeu

  Xarxa local

  Connexió a internet

  Servidor central

  Servidor amb connexió remota

  Ordinadors personals

  Ordinadors portàtils

  Sistemes operatius utilitzats

  Servidor

  Windows NT/2000 Server

  Windows Vista

  Windows 2003/2008 Server

  Windows 7

  Windows XP

  Linux

  Altres sistemes operatius de servidor utilitzats

  Ordinadors personals/portàtils

  Windows 95/98

  Windows Vista

  Windows Me/2000

  Windows 7

  Windows XP

  Windows 8

  Altres sistemes operatius utilitzats

  CAPTACIÓ DE DADES

  Com es realitza la captació de dades personals dels arxius identificats?

  Mitjançant el propi interessat

  Mitjançant terceres persones diferents al propi interessat o representant legal

  Obtenim el consentiment de l’interessat en el cas de rebre les dades d’un tercer diferent del propietari de les dades?

  Mitjançant quin document?

  Autorització del propi interessat amb posterioritat a la recollida de les dades

  Document lliurat pel tercer en que ens certifica que te autorització del propietari de les dades per poder cedir-nos-les

  Quina documentació s’utilitza a l’hora de recaptar les dades dels arxius identificats?

  Formularis estandarditzats d’obtenció de dades

  Entrevistes personals/telefòniques

  Internet

  Altres

  TRANSMISSIÓ DE DADES

  Indiqueu si transmeteu o permeteu l’accés a dades de caràcter personal dels vostres arxius amb la finalitat
  que us prestin un servei? (Ex: Càlcul de les nòmines del personal per la gestoria, manteniment informàtic, formació
  externa del personal, etc…)

  Tipus d'arxiu

  Tipus de tercer que presta el servei (gestoria, informàtics...)

  Client persona física

  Personal

  Currículums

  Possibles clients (clients potencials)

  Pàgina web. Formularis de captació de dades personals

  Botiga On-Line

  Control horari/absentisme. Registre d'hores treballades i absències de treballadors

  Càmeres de vigilància

  Control d'accés físic a edificis. Torns d'accés, empremta digital, iris, etc

  Altres

  Altres

  Cediu dades de caràcter personal a tercers sense cap tipus de prestació de serveis? (Ex: Cessió de dades de
  clients/proveïdors/ personal a altres empreses del grup o associades, venda de bases de dades, etc.)

  Tipus d'arxiu

  Tipus de tercer que rep les dades (gestoria, informàtics...)

  Client persona física

  Personal

  Currículums

  Possibles clients (clients potencials)

  Pàgina web. Formularis de captació de dades personals

  Botiga On-Line

  Control horari/absentisme. Registre d'hores treballades i absències de treballadors

  Càmeres de vigilància

  Control d'accés físic a edificis. Torns d'accés, empremta digital, iris, etc

  Altres

  Altres

  ALTRES QÜESTIONS

  Es fan mailings/publicitat directe a clients i/o clients potencials?

  Es realitza formació externa dels treballadors?

  S’utilitzen les dades i/o imatge dels treballadors i col·laboradors amb motius comercials, comunicacions externes, en planes web, revistes, etc?

  Es compren/venen bases de dades?

  Presteu serveis a tercers en els que sigui necessari accedir a dades de caràcter personal registrades en arxius/fitxers propietat dels tercers?

  Existeix plana Web Corporativa?

  Quina adreça?

  Es realitzen operacions comercials mitjançant la plana Web?

  Indiqueu el número aproximat de persones assalariades de la societat

  Indiqueu el número de persones assalariades al departament d’administració de la societat

  Indiqueu el número de servidors que tracten dades de caràcter personal

  Indiqueu el número de PCs que tracten dades de caràcter personal

  Indiqueu el número de Portàtils que tracten dades de caràcter personal

  Codi de seguretat

  captcha

  Repetiu el codi de seguretat

  Información básica sobre el tratamiento de datos (LO 3/2018 y Reglamento (UE)
  2016/679] RGPD])
  Responsable del tratamiento: LEGISLACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, SL
  Finalidad: Ofrecer y gestionar nuestros Servicios de Consultoría en Protección de Datos,
  Seguridad de la Información y Gestión Documental.
  Derechos: Puede ejercer los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del RGPD, que se recogen en
  nuestra política de privacidad.