Go to Top

Blog Archives

Tag Archives: AEPD

Hackers utilizan el miedo al Covid-19 para sustraer vuestros datos

La situación de miedo, pánico quizás lo definiría mejor, que se ha creado por la expansión del Covid-19 en España esta siendo aprovechado por los hackers para sustraer los datos de vuestros ordenadores. Los ciberdelincuentes, según explica la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), utilizan la técnica del phishing para introducirse en nuestros ordenadores valiéndose de los servicios de mensajería instantánea y los correos electrónicos. entre otros medios. El …Read More

DARTEM, 18 anys amb els nostres clients

El 2020 serà l’any en el qual complirem 18 anys d’existència. L’equip humà que formem DARTEM ens il·lusiona aquesta xifra pel que té de solidesa dels nostres valors fonamentals: Volem que els nostres clients gestionin adequadament i de manera continuada les dades que manipulin amb l’objectiu d’aportar el valor afegit que transmetin confiança als seus clients i proveïdors en el tractament de les seves dades personals i en la seguretat …Read More

La publicació de les qualificacions de les notes dels alumnes universitaris queda sotmesa al RGPD

Ens fem ressò en aquest article de la resposta del Gabinet Jurídic de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a una consulta relacionada amb la publicació de les qualificacions dels alumnes en assignatures impartides en els estudis de Grau.  L’AEPD posa de manifest que la publicació de les qualificacions dels alumnes, en la mesura que conté dades personals relatives a persones físiques, queda sotmesa al disposat al RGPD.  Durant la …Read More

L’AEPD ha fet públic el llistat de tractament de dades on és obligatòria una avaluació d’impacte

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat el llistat de tractament de dades personals on és obligatori realitzar una avaluació d’impacte. L’apartat 1 de l’article 35 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) estableix, amb caràcter general, l’obligació de que les organitzacions que tracten dades tenen l’obligació de realitzar una Avaluació d’Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD) abans de posar-los en funcionament quan sigui probable …Read More

El 25 de maig s´aplica el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) Està preparada la teva empresa?

El proper 25 de maig entra en aplicació el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Queda molt poc temps perquè les empreses i organitzacions s’adeqüin al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´abril de 2016. Aquest Reglament és d’obligat compliment per a tots aquells que tractin dades de caràcter personal fora de l’àmbit estrictament domèstic i estableix unes regles comunes per a tots els països d’Europa. Segons …Read More

Pla Estratègic AEPD 2015 – 2019

L’AEPD ha publicat l’Esborrany del seu Pla Estratègic 2015-2019 i el sotmet a consulta pública per conèixer l’opinió de ciutadans i organitzacions fins al pròxim 30 d’octubre. Des de la nota de premsa de l’AEPD publicada avui es pot accedir a l’esborrany ia la consulta pública, que segons s’explica consta de 14 preguntes que es poden respondre de forma anònima. Hem intentat accedir a la consulta però per ara ens …Read More

Cookies que caduquen als 8.000 anys

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), va publicar ahir una nota de premsa sobre els resultats del primer anàlisi coordinat de diverses autoritats europees competents en privacitat, per examinar l’ús de cookies en algunes de les pàgines web més visitades pels ciutadans a Europa.

Notificacions de les violacions de les dades personals

L’Art 41.3 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, (que sustituiex l’article 34.4 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre), estableix que: “3. En caso de violación de los datos personales, el operador de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público notificará sin dilaciones indebidas dicha violación a la Agencia Española de Protección de Datos. Si la violación de los datos pudiera afectar negativamente a la …Read More