Go to Top

Seguretat de la informació

Els sistemes d’informació han esdevingut una peça imprescindible en el funcionament de les empreses. La disponibilitat i la integritat dels sistemes són necessaris per a poder proporcionar un servei adequat als clients. La seguretat d’aquests sistemes d’informació ha de ser un element clau integrat a l’estratègia de l’empresa. Aquesta seguretat no pot ser una actuació puntual sobre els sistemes, cal que sigui un procés revisat i avaluat periòdicament.

DARTEM assessora als seus clients en la protecció de la infraestructura dels sistemes d’informació, analitzant els riscos existents i establint les mesures necessàries per a eliminar-los o minitimitzar-los.

 Què oferim als nostres clients ?

  • • Serveis de consultoria i auditoria en seguretat informàtica per a petites i mitjanes empreses.
  • • Analitzem la seguretat de la seva empresa i li proposem solucions per reduir els riscos del sistema informàtic.

SERVEIS DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

  • • Seguretat física.
  • • Avaluació dels antivirus i antispam.
  • • Procediments per a còpies de seguretat.
  • • Test de vulnerabilitat de la xarxa interna, externa i dels servidors.
  • • Anàlisi remot de la pàgina web corporativa.
  • • Seguretat de les xarxes sense fils.
  • • Pla de continuïtat de negoci. Redacció i suport a la implementació.
  • • Polítiques de seguretat. Redacció i formació al personal de l’empresa.