Go to Top

Recollida de dades inicial

Per a poder-vos proporcionar un pressupost adequat a les vostres necessitats és necessari que ens proporcioneu la següent informació (només seran 5 minuts!!!!):

DADES GENERALS

Raó social de l'empresa o professional (obligatori)

Email (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Persona de contacte (obligatori)

CIF/NIF

Adreça

Població

Activitat/s

Número de delegacions/oficines

ARXIUS AMB DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN SUPORT INFORMÀTIC

Identifiqueu els possibles arxius informàtics amb dades de caràcter personal

Tipus d'arxiu Programa/es Informàtics
 Client persona física
 Personal
 Currículums
 Possibles clients (clients potencials)
 Pàgina web. Formularis de captació de dades personals
 Control horari/absentisme. Registre d'hores treballades i absències de treballadors
 Càmeres de vigilància
 Control d'accés físic a edificis. Torns d'accés, empremta digital, iris, etc
Altres Altres

Indiqueu si existeix qualsevol altre tipus d’arxiu, diferent dels anteriors, amb dades de caràcter personal en
format diferent a l’informàtic

Indiqueu els equips informàtics que disposeu

 Xarxa local
 Connexió a internet
 Servidor central
 Servidor amb connexió remota
 Ordinadors personals
 Ordinadors portàtils

Sistemes operatius utilitzats

Servidor
 Windows NT/2000 Server  Windows Vista
 Windows 2003/2008 Server  Windows 7
 Windows XP  Linux
Altres sistemes operatius de servidor utilitzats
Ordinadors personals/portàtils
 Windows 95/98  Windows Vista
 Windows Me/2000  Windows 7
 Windows XP  Windows 8
Altres sistemes operatius utilitzats

CAPTACIÓ DE DADES

Com es realitza la captació de dades personals dels arxius identificats?

 Mitjançant el propi interessat
 Mitjançant terceres persones diferents al propi interessat o representant legal

 Obtenim el consentiment de l’interessat en el cas de rebre les dades d’un tercer diferent del propietari de les dades?

Mitjançant quin document?

 Autorització del propi interessat amb posterioritat a la recollida de les dades
 Document lliurat pel tercer en que ens certifica que te autorització del propietari de les dades per poder cedir-nos-les

Quina documentació s’utilitza a l’hora de recaptar les dades dels arxius identificats?

 Formularis estandarditzats d’obtenció de dades
 Entrevistes personals/telefòniques
 Internet
Altres

TRANSMISSIÓ DE DADES

Indiqueu si transmeteu o permeteu l’accés a dades de caràcter personal dels vostres arxius amb la finalitat
que us prestin un servei? (Ex: Càlcul de les nòmines del personal per la gestoria, manteniment informàtic, formació
externa del personal, etc…)

Tipus d'arxiu Tipus de tercer que presta el servei (gestoria, informàtics...)
 Client persona física
 Personal
 Currículums
 Possibles clients (clients potencials)
 Pàgina web. Formularis de captació de dades personals
 Botiga On-Line
 Control horari/absentisme. Registre d'hores treballades i absències de treballadors
 Càmeres de vigilància
 Control d'accés físic a edificis. Torns d'accés, empremta digital, iris, etc
Altres Altres

Cediu dades de caràcter personal a tercers sense cap tipus de prestació de serveis? (Ex: Cessió de dades de
clients/proveïdors/ personal a altres empreses del grup o associades, venda de bases de dades, etc.)

Tipus d'arxiu Tipus de tercer que rep les dades (gestoria, informàtics...)
 Client persona física
 Personal
 Currículums
 Possibles clients (clients potencials)
 Pàgina web. Formularis de captació de dades personals
 Botiga On-Line
 Control horari/absentisme. Registre d'hores treballades i absències de treballadors
 Càmeres de vigilància
 Control d'accés físic a edificis. Torns d'accés, empremta digital, iris, etc
Altres Altres

ALTRES QÜESTIONS

 Es fan mailings/publicitat directe a clients i/o clients potencials?

 Es realitza formació externa dels treballadors?

 S’utilitzen les dades i/o imatge dels treballadors i col·laboradors amb motius comercials, comunicacions externes, en planes web, revistes, etc?

 Es compren/venen bases de dades?

 Presteu serveis a tercers en els que sigui necessari accedir a dades de caràcter personal registrades en arxius/fitxers propietat dels tercers?

 Existeix plana Web Corporativa?

Quina adreça?

 Es realitzen operacions comercials mitjançant la plana Web?

Indiqueu el número aproximat de persones assalariades de la societat

Indiqueu el número de persones assalariades al departament d’administració de la societat

Indiqueu el número de servidors que tracten dades de caràcter personal

Indiqueu el número de PCs que tracten dades de caràcter personal

Indiqueu el número de Portàtils que tracten dades de caràcter personal

  He llegit l'avís legal de protecció de dades i accepto les condicions legals

Codi de seguretat

captcha

Repetiu el codi de seguretat