Go to Top

Per què necessitem fer còpies de seguretat?

CapturaTotes les organitzacions (empreses, autònoms, associacions, fundacions, entitats públiques) disposen de sistemes informàtics en els que emmagatzemen una gran quantitat d’informació important i valuosa. Alguns dels seus actius més importants, com ara la comptabilitat, els correus electrònics, les bases de dades dels clients, els documents de projectes, es troben guardats als ordinadors i servidors de les organitzacions. És important fer còpies de seguretat perquè es poden donar situacions en les que es destrueixi totalment o parcialment aquesta informació.

La informació (fitxers, documents, bases de dades…) es pot perdre per diferents motius, com ara: pels virus informàtics, per les averies dels dispositius electrònics (discs durs), pels errors humans, pels robatoris o, fins i tot, per desastres naturals com ara inundacions o incendis. Moltes empreses i empresaris no són conscients de la importància de tenir un procediment per realitzar les còpies de seguretat i comprovar que aquestes es puguin recuperar correctament, fins que no perden informació valuosa que necessiten per poder seguir treballant. Si disposem de còpies de seguretat podrem continuar la nostra activitat després de recuperar la informació perduda.

Els següents aspectes cal tenir-los en compte a l’hora de fer còpies de seguretat:

  • Documentar els procediments de còpia i recuperació. Especificar inequívocament quins són els directoris, fitxers, bases de dades i aplicacions de les que cal fer còpia de seguretat.
  • Realitzar còpies periòdiques. Utilitzar aplicacions de còpia que realitzin còpies periòdiques definint una estratègia de còpia que, en cas de pèrdua de dades, minimitzi l’impacte en l’organització.
  • Comprovar periòdicament la integritat i disponibilitat de les dades contingudes a les còpies. Recuperar bases de dades i fitxers obrint-los i realitzant proves per assegurar-nos de que es podran utilitzar en cas de que els originals  hagin desaparegut.
  • Encriptar el contingut de les còpies, especialment quan aquestes es guarden “al núvol”, o bé en espais que poden ser vulnerables o accessibles per persones no autoritzades.
  • Emmagatzemar una còpia fora de les ubicacions on es troben les dades originals.
  • Si utilitzeu serveis de còpia “al núvol”, contracteu proveïdors locals i de confiança, exigint un contracte de serveis amb mesures de seguretat adients i el compliment de la normativa de protecció de dades (LOPD).
  • Utilitzar suports de còpia (cintes, discos usb, NAS, …) de qualitat, i si s’escau, renovar-los periòdicament, en funció de la seva vida útil.

Demana’ns més informació al 972 20 81 01 o a clopez@dartem.cat

, , ,