Go to Top

En tres anys els fitxers de videovigilància s’han incrementat un 71% a la província de Girona