Go to Top

El TJUE declara Google responsable del tractament de dades

En la seva Sentència de 13 de maig de 2014, dictada en en el marc d’un litigi entre Google Spain, SL i Google Inc, d’una banda, i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de l’altra, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea,  en resum ha conclòs que:

  • L’activitat d’un motor de recerca ha de qualificar-se de tractament de dades personals i el gestor del cercador, s’ha de considerar responsable del tractament.
  • La normativa europea sobre protecció de dades és aplicable als gestors de cercadors que hagin creat en un Estat membre una sucursal o una filial destinada a garantir la promoció i la venda d’espais publicitaris proposats per l’esmentat motor, i l’activitat s’adreçi als habitants d’aquest Estat membre.
  • Els ciutadans tenim dret a l’oblit.  Es reconeix el dret als ciutadans que s’elimini seu nom de la recerca de qualsevol altre cercador, prevalent seu dret no només sobre l’interès econòmic del gestor del cercador, sinó també sobre l’interès del públic d’accedir a l’esmentada informació en una recerca que versi sobre el nom d’aquesta persona, excepte quan es tracti del paper exercit per l’interessat en la vida pública, atès que la ingerència en els seus drets fonamentals està justificada per l’interès preponderant del públic de tenir accés a la informació de què es tracti.

PRIVACY_2

, , , , ,