Go to Top

El Parlament Europeu ha aprovat el Reglament Europeu de Protecció de Dades

El Parlament Europeu ha aprovat aquest matí en primera lectura el denominat Reglament Europeu de protecció de dades, que harmonitzarà la normativa sobre protecció de dades en els 28 Estats membres.

data_proteccionOficialment el que s’ha aprovat ha estat l’Informe sobre la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Adoptada la posició del Parlament Europeu, correspon ara al Consell manifestar la seva. La Presidència grega té per objectiu tancar un acord entre els països durant el primer semestre de 2014, així que en els propers mesos veurem si s’aconsegueix.

Les principipales novetats tenen a veure amb l’increment de les multes, l’exigència del consentiment explícit, el dret a la supressió de dades  i la trasnferencia de dades a tercers països.

Més informació a la nota de premsa emesa del Parlament Europeu

, , ,