Go to Top

Cookies que caduquen als 8.000 anys

calavera_skull-476740_1280

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), va publicar ahir una nota de premsa sobre els resultats del primer anàlisi coordinat de diverses autoritats europees competents en privacitat, per examinar l’ús de cookies en algunes de les pàgines web més visitades pels ciutadans a Europa.
La dada anecdòtica és que en l’estudi es van trobar amb tres cookies que caducaven als 8.000 anys, ja que tenien com a data de venciment el 31 de desembre de l’any 9999, que és el màxim valor possible.

Respecte al compliment sobre la normativa que afecta les cookies, els resultats de l’estudi determinen que pel que fa a la informació proporcionada als usuaris, el 26% dels llocs analitzats no ofereix informació de què s’estan utilitzant cookies. En els que sí que es facilitava aquesta informació, la visibilitat de la mateixa podria ser millorada en un 39% dels casos i la meitat únicament informa els usuaris sobre l’ús de cookies, sense requerir el consentiment per a la seva instal·lació. A més, només el 16% dels llocs analitzats ofereix als seus visitants un nivell granular de control sobre la instal·lació d’aquests arxius.

Recordem que segons l’art. 38.4.g) de la LSSI, constitueix infracció lleu: ”g) Utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades quan no s’hagués facilitat la informació o obtingut el consentiment del destinatari del servei en els termes exigits per l’article 22.2”

,