Go to Top

Instal·lar Cookies sense consentiment ja és infracció!

Ahir 11 de maig de 2014, va entrar en vigor la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, que mitjançant la seva Disposició Final Segona modifica alguns articles de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, (LSSI).

internet retallat

Una de les modificacions introduïdes la trobem en l’article 38.4.g) de la LSSI, atès que a partir d’ara constitueix infracció: «g) Utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades quan no s’hagués facilitat la informació o obtingut el consentiment del destinatari del servei en els termes exigits per l’article 22.2. »

Es a dir, que  no només se’ns pot sancionar per no donar a la nostra pàgina web complerta informació sobre les cookies que instal·lem en el terminal dels usuaris que visiten la nostra web, sinó que també podrem ser sancionats per  la instal·lació de les cookies directament al carregar la plana web sense obtenir abans el consentiment per fer-ho,  infracció aquesta que fins ara no està tipificada.

Cal anar amb molt de compte amb aquest tema, perquè el seu desconeixement ens pot portar a cometre una infracció que qualsevol persona pot denunciar de forma molt simple davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és qui té  la potestat sancionadora en aquest assumpte.

La part positiva és que s’ha introduït en la LSSI un nou article 39.bis, per a la moderació de les sancions, que introdueix la figura de “l’apercebiment” (advertiment), que fins ara no estava prevista en aquesta Llei.

, , ,