Go to Top

Videovigilància

Doctrina del Tribunal Constitucional sobre càmeres ocultes a la feina

En cas que es detecti que un treballador estigui cometent una irregularitat en el seu lloc de treball, l’empresari pot instal·lar una càmera oculta per obtenir-ne evidències, però complint amb la normativa sobre protecció de dades, que en aquest cas, seguint la doctrina del Tribunal Constitucional, no inclou la informació prèvia i específica al treballador sobre la instal·lació de videovigilància,  sent suficient que s’hagi posat a l’establiment el rètol informant que …Read More

En tres anys els fitxers de videovigilància s’han incrementat un 71% a la província de Girona

En tres anys els fitxers de videovigilància s’han incrementat un 71% a la província de Girona. Segons la nova llei de seguretat privada, (Llei 5/2014), que va entrar en vigor el passat 5 de juny, aquestes instal·lacions podrien no complir la legalitat i haver-se d’adaptar a la nova situació. Vols saber més? Llegeix aquí l’article del nostre bloc especialitzat en videovigilància.

El preu de la teva seguretat

Davant l’increment dels problemes de seguretat, cada vegada més, les empreses, els negocis i els particulars utilitzen sistemes de videovigilància per protegir-se. Fruit d’aquest interès per part dels internautes de la plataforma TOTPINT, aquesta ens ha demanat consell per poder informar-los i aconsellar-los respecte als requisits legals LOPD que aquestes instal·lacions han de complir.