Go to Top

Blog

El coronavirus i la seva afectació a la protecció de dades

coronavirus i protecció de dades

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en el context de l’emergència de salut pública derivada de l’extensió de l’coronavirus, ha elaborat un document amb les preguntes freqüents que està rebent entorn a com la situació d’estat d’alerta pot afectar ciutadans, empreses i organitzacions subjectes al compliment de la nova legislació en matèria de protecció de dades personals relatives a la salut. Des de Dartem creiem que és un tema prou important com per facilitar-vos directament la informació de l’AEPD mitjançant el nostre bloc. Aquestes són, doncs, les respostes  a les qüestions que més preocupen les persones que tracten dades personals en l’àmbit de la salut: -Poden els empresaris tractar la informació que fa referència a si els seus treballadors estan infectats o no pel coronavirus? En aplicació del que estableix la normativa sanitària, laboral i, en particular, la de prevenció

Read More

Hackers utilizan el miedo al Covid-19 para sustraer vuestros datos

Phishing Dartem

La situación de miedo, pánico quizás lo definiría mejor, que se ha creado por la expansión del Covid-19 en España esta siendo aprovechado por los hackers para sustraer los datos de vuestros ordenadores. Los ciberdelincuentes, según explica la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), utilizan la técnica del phishing para introducirse en nuestros ordenadores valiéndose de los servicios de mensajería instantánea y los correos electrónicos. entre otros medios. El modus operandi es casi siempre el mismo: los hackers suplantan organizaciones legítimas con información relevante sobre el COVID-19, haciéndose pasar por el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad de una Comunidad Autónoma, las Fuerzas del Orden, las Organizaciones Internacionales… La mayoría de veces se ofrecen a prestar ayuda y ofrecer consejos para afrontar la situación creada por el coronavirus; los más arriesgados incluso fingen ser la empresa en la

Read More

La ciberseguretat en deu bàsiques i senzilles passes

Ciberseguretat i Dartem

La ciberseguretat és necessària on un món on internet és omnipresent. A partir d’un article publicat en anglès a la prestigiosa revista Forbes us oferim deu consells bàsics i d’aplicació senzilla per mantenir les vostres empreses segures. Un informe recent revela que com a mínim un 64% de totes les empreses del món prioritzen la seguretat dels seus sistemes informàtics sobre qualsevol altre aspecte de les respectives companyies. L’impacte d’un atac cibernètic que tingui èxit pot arribar a ser molt difícil de resoldre. Els danys poden ser tangibles però també intangibles: pèrdues financeres, pèrdua de la propietat intel·lectual i l’erosió en la confiança de proveïdors i clients. Es calcula que el 2021 la factura del cibercrim a escala mundial pujarà als 6 trilions de dòlars i s’estima que un 50% de tots els negocis que pateixin aquests atacs hauran de

Read More