Go to Top

Aprovat el Reglament Europeu de Protecció de Dades

El ple del Parlament Europeu va aprovar ahir el Reglament Europeu de Protecció de Dades, que substitueix la Directiva 95/46 de la Unió Europea.

data protection

El reglament entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al Diari Oficial de la UE i les seves disposicions seran d’aplicació directa en tots els Estats membres dos anys després, la qual cosa vol dir que el text no serà executiu abans del segon semestre del 2018.

Tal com s’explica a la nota de premsa del Parlament Europeu, les noves regles inclouen, entre altres disposicions:

  • el dret a “l’oblit”, mitjançant la rectificació o supressió de dades personals,
  • la necessitat de “consentiment clar i afirmatiu” de la persona concernida al tractament de les seves dades personals,
  • la “portabilitat”, o el dret a traslladar les dades a un altre proveïdor de serveis,
  • el dret a ser informat si les dades personals han estat piratejades,
  • llenguatge clar i comprensible sobre les clàusules de privacitat, i
  • multes de fins al 4% de la facturació global de les empreses en cas d’infracció.

Pot consultar la nota de premsa aquí

, ,