Go to Top

Acord UE-EUA per a la transferència internacional de dades


El passat dimarts 12 de juliol, es va aprovar el nou Tractat entre la Unió Europea i els Estats Units per a la transferència de dades personals. Aquest acord anomenat «Privacy Shield» (Escut de privacitat), que substitueix l’anterior acord conegut amb el nom de «Safe Harbor» (Port Segur), que va quedar invalidat per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 6 octubre 2015.

A partir de l’1 d’agost, les empreses nord-americanes podran certificar davant el Departament de Comerç dels Estats Units que compleixen amb els requisits fixats pel «Privacy Shield», i a partir d’aquest moment, la transferència internacional de dades des de qualsevol empresa de la UE a les empreses dels EUA que s’incloguin en la llista d’organitzacions certificades quedarà emparada per aquest nou acord.

Les principals novetats respecte a l’anterior acord són:

  • El Departament de Comerç dels Estats Units durà a terme actualitzacions i revisions periòdiques de les empreses certificades, podent imposar sancions a les que incompleixin els requisits exigits per l’acord.
  • Es limita l’accés massiu i indiscriminat de les autoritats públiques nord-americanes a les dades dels ciutadans.
  • S’estableix que qualsevol persona a la UE tindrà a la seva disposició vies de recurs en aquesta matèria.
  • Es crea la figura del Defensor del Poble dins el Departament d’Estat dels EUA, amb la funció de gestionar les denúncies dels ciutadans de la UE en l’àmbit de la intel·ligència nacional dels EUA.
  • Es creen mecanismes de resolució de litigis accessibles i assequibles per als ciutadans europeus que considerin que s’han vulnerat els seus drets.
  • S’estableix un mecanisme de revisió conjunta anual de l’acord Privacy Shield, per la Comissió Europea i el Departament de Comerç dels Estats Units.

Podeu consultar el comunicat de premsa de la Comissió Europea en aquest enllaç