Go to Top

Blog

La AEPD ha fet públic el llistat de tractament de dades on és obligatòria una avaluació d’impacte

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat el llistat de tractament de dades personals on és obligatori realitzar una avaluació d’impacte. L’apartat 1 de l’article 35 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) estableix, amb caràcter general, l’obligació de que les organitzacions que tracten dades tenen l’obligació de realitzar una Avaluació d’Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD) abans de posar-los en funcionament quan sigui probable que, en funció de la seva naturalesa, comportin un alt risc pels drets i llibertats de les persones. Per altra banda, l’article 35.3 RGPD, estableix que l’AIPD es requerirà en particular en cas de: a) avaluació sistemàtica i exhaustiva d’aspectes personals de persones físiques que es basi en un tractament automatitzat, com l’elaboració de perfils, i sobre la base del qual prenguin decisions que produeixin efectes jurídics per a les

Read More

Alerta per intents d’enganys a petits comerços amb l’excusa de la protecció de dades personals

Suposats assessors experts en protecció de dades personals truquen a botigues i altres petits negocis intentant forçar la contractació de serveis de protecció de dades, algun d’ells innecessaris, sota l’amenaça de que estan a punt de rebre una multa de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) Des de Dartem, Protecció de Dades i Seguretat Informàtica, hem detectat l’existència d’una mala praxis professional relacionada amb la implantació dels protocols que les empreses han de seguir per a la protecció de les dades personals d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades europeu, que va entrar en ple vigor el maig de 2018. Alguns dels nostres clients ens han avisat, molt alarmants, que els truquen suposats experts en protecció de dades personals tot dient-los que no estan “al dia” amb la nova normativa, i que “els poden multar”. Al cap

Read More

Avui ha entrat en vigor la nova LOPD

Ahir es va publicar al BOE la nova LOPD, que ara passa a ser la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.” Aquesta Llei, que avui ha entrat avui en vigor, adapta el dret espanyol al model establert pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i introdueix novetats mitjançant el desenvolupament de matèries contingudes en ell. Alguns dels punts específicament regulats a la LOPDGDD són: Facilita que els ciutadans puguin exercir els seus drets a l’exigir, en particular, que els mitjans per fer-ho siguin fàcilment accessibles. Determina la forma en que s’ha d’informar a les persones sobre el tractament de les seves dades optant, específicament en l’àmbit d’internet, per un sistema d’informació per capes. Es reconeix específicament el dret d’accés i, si escau, de rectificació o supressió per part

Read More