Go to Top

Blog

Alerta per intents d’enganys a petits comerços amb l’excusa de la protecció de dades personals

Suposats assessors experts en protecció de dades personals truquen a botigues i altres petits negocis intentant forçar la contractació de serveis de protecció de dades, algun d’ells innecessaris, sota l’amenaça de que estan a punt de rebre una multa de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) Des de Dartem, Protecció de Dades i Seguretat Informàtica, hem detectat l’existència d’una mala praxis professional relacionada amb la implantació dels protocols que les empreses han de seguir per a la protecció de les dades personals d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades europeu, que va entrar en ple vigor el maig de 2018. Alguns dels nostres clients ens han avisat, molt alarmants, que els truquen suposats experts en protecció de dades personals tot dient-los que no estan “al dia” amb la nova normativa, i que “els poden multar”. Al cap

Read More

Avui ha entrat en vigor la nova LOPD

Ahir es va publicar al BOE la nova LOPD, que ara passa a ser la “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.” Aquesta Llei, que avui ha entrat avui en vigor, adapta el dret espanyol al model establert pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i introdueix novetats mitjançant el desenvolupament de matèries contingudes en ell. Alguns dels punts específicament regulats a la LOPDGDD són: Facilita que els ciutadans puguin exercir els seus drets a l’exigir, en particular, que els mitjans per fer-ho siguin fàcilment accessibles. Determina la forma en que s’ha d’informar a les persones sobre el tractament de les seves dades optant, específicament en l’àmbit d’internet, per un sistema d’informació per capes. Es reconeix específicament el dret d’accés i, si escau, de rectificació o supressió per part

Read More

Parlem de RGPD: Transferències internacionals de dades

Miquel Abad, advocat de Dartem, especialistes en protecció de dades, explica en aquest darrer vídeo dels quinze que la companyia ha preparat per informar del RGPD, a quins països es pot fer una transferència internacional de dades. Tanmateix aprofita per fer un repàs dels temes que s’han tractat en aquestes 15 videocàpsul·les i posa l’accent que la voluntat de Dartem Girona ha estat ser, sobretot, molt didàctic en aquells aspectes que més toquen el dia a dia de les persones i les empreses.

Read More