Go to Top

Protecció de Dades

La  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD), és d’obligat compliment per a tots aquells que tractin dades de caràcter personal fora de l’àmbit estrictament domèstic.

DARTEM assessora als seus clients per al compliment de la LOPD. Aquesta normativa estableix una sèrie d’obligacions per a les empreses, autònoms, comunitats de propietaris, associacions, administracions públiques, i en general, a totes aquelles entitats que tracten dades de caràcter personal dels seus clients, empleats, usuaris o associats.

DARTEM ofereix un servei personalitzat per cobrir les obligacions en matèria de protecció de dades. Realitzem a cada client una anàlisi específica per proporcionar-li la tranquil·litat d’estar complint amb la normativa vigent de protecció de dades, donant un millor servei als seus clients i evitant sancions que poden anar des dels 900 € per a les infraccions més lleus, fins als 600.000 €, màxim establert per a les infraccions molt greus.

A més del servei personalitzat, DARTEM té productes específics LOPD per Comunitats de Propietaris i Videovigilància. 

SERVEIS LOPD PERSONALITZATS 

Adequació LOPD

 • • Inscripció de fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • • Redacció de clàusules legals i contractes.
 • • Elaboració del Document de Seguretat.
 • • Assessorament sobre les obligacions que cal complir per garantir els drets dels titulars de les dades.

Manteniment LOPD

 • • Modificació o supressió dels fitxers notificats.
 • • Actualització del Document de Seguretat.
 • • Informació de les novetats legals .
 • • Actuació en cas de denúncies fins a esgotar la via administrativa.
 • • Seguiment semestral.

Auditoria LOPD

 • • Verificar que el Document de Seguretat compleix la normativa legal i la seva implementació real a l’empresa.
 • • Comprovació dels procediments per a la recollida i tractament de les dades personals.
 • • Redacció de l’Informe de l’Auditoria, en el qual s’especificaran les mesures correctores a adoptar.

Formació LOPD

 • • In company.
 • • A distància.
 • •Mitjançant plataforma on-line.